Soglasje za prejemanje računov po elektronski pošti (E-računi)

Spoštovani partner,

Vabimo vas, da do sedaj dogovorjeni način izmenjave papirnatih računov nadomestimo s sodobnejšim in učinkovitejšim načinom pošiljanja računa, to je z avtomatiziranim pošiljanjem knjiženega računa na elektronski naslov, ki ga vi določite.

Računi v PDF in/ali XML obliki, povsem nadomestijo papirnate račune in ohranijo celovitost vsebine, zato želimo v trenutni situaciji tovrstno poslovanje nadgraditi in s tem izkoristiti prednosti, ki jih elektronsko pošiljanje računov omogoča:

  • zanesljiva in varna dostava računa
  • hiter in ažuren prenos informacij in sledljivost
  • optimizacija stroškov
  • okolju prijaznejše poslovanje

Vljudno vas prosimo, da izpolnite soglasje, s čimer se boste strinjali, da se vam pošiljanje papirnatih računov ukine.